Sanja Bjelovučić Kopilović

Izv.prof.dr.sc. SANJA BJELOVUČIĆ KOPILOVIĆ

 

Životopis

 

Sanja Bjelovučić Kopilović rođena je 15.07.1962. u Zagrebu. Diplomirala je 1.7.1985. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Industrijska elektronika, s temom diplomskog rada: "Proračun i iscrtavanje izokrone mape srčanih aktivnosti", (mentor prof.dr.sc. S.Tonković) (područje: tehničke znanosti, polje: elektrotehnika; grana: elektronika). Magistrirala je 31.1.1990. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, s temom magistarskog rada: "Modeliranje gibanja čovjeka kao podloga za biomehaničku  analizu regulacije pokreta", (mentor prof.dr.sc. O.Muftić). Doktorirala je 1997. (isti fakultet i mentor), s disertacijomDoprinos utvrđivanju dinamičkih značajki vozila i putnika”. U periodu od 1.10.1985.- 31.12.1992. bila je zaposlena u "Softverskom centru" tvornice "Nikola Tesla" kao sistem analitičar, u Elektrotehničkom institutu "Rade Končar", na složenim poslovima razvojnih ispitivanja, u Računskom centru Zagrebačke banke, kao programer, Institutu za antropologiju Sveučilišta u Zagrebu, kao istraživač – programer - statističar. Od 1987.-1990. godine radila je dodatno, po ugovoru, za tvrtku "Animar", Zagreb, 3D animacije na računalu Amiga. Od 1.10.1991., za vrijeme stalnog zaposlenja u Institutu za antropologiju, obavljala je poslove i radne zadatke asistenta u dopunskom radu za predmet Tehnička mehanika na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dana 1.1.1993. zasnovala je stalni radni odnos na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je bila izabrana za asistenta na Katedri za strojarstvo. 15.05.1998. izabrana  je u zvanje docenta, a dana 01.10.1999. izabrana je za Voditelja Katedre za strojarstvo pri Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 01.01.2004. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora. Od 1.10.2002., u dopunskom je radu nositelj predmeta Računalna grafika na Tehničkom Veleučilištu Zagreb, smjer Informatički dizajn. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno talijanskim i njemačkim.

 

Popis radova

 

S. Bjelovučić Kopilović, Konstruiranje računalom u osnovama strojarstva za grafičke inženjere, 1. dio, FS d.o.o., Zagreb, 2000.

S. Bjelovučić Kopilović, Ž. Marušić, H. Wolf , Research of Lateral Stability of the Modern Buses, Journal Modern Traffic, Institute for Mechanical Engineering, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina, Vol. 21, pp. 43-52, Mostar, 2001.

S. Bjelovučić Kopilović, T. Jokić,  V. Kropar Vančina, Introducing IT in Teaching the Engineering Design Graphics at the Faculty of Graphic Arts, University of Zagreb, Croatia, Proceedings of the 7th International Design Conference – Design 2002, pp. 965-974, Dubrovnik, Croatia, May 2002.

S. Bjelovučić Kopilović, Web Support on the Faculty of Graphic Arts – Universitiy of  Zagreb, Informatologia, Vol. 36(4), pp. 249-264, Zagreb, November 2003.

H. Wolf, J. Kodvanj, S. Bjelovučić Kopilović, Effect of Smoothing Piecewise Linear Oscillators on Their Stability Predictions – Journal of Sound and Vibration, Southampton, England, 2003.

S. Bjelovučić Kopilović, Primjeri iz tehničkog crtanja i nacrtne geometrije riješeni u AutoCADU-u 2004, digitalni priručnik, 32 bita d.o., Zagreb, 2004.

 

Radovi koji je kvalificiraju za izvođenje nastave

 

Bjelovučić S., Automatization in Determination of Human Planar External Mass Moments by Means of Digital Image Processing, Proceedings of the International Conference on Engineering Design (ICED), pp. 1616-1621, Dubrovnik, 1990.

Bjelovučić S., Božić Ž., Contribution to Development of Ergonomics in Developing Countries - Low Cost Video&Computer Method for Data Collection, Processing and Simulation, Proceedings of the 11th Congress of the International Ergonomics Association, pp. 1650-1652, Paris, France, 1991.

Rudan P., Bjelovučić S., Dimensions of Metacarpal Bones: Possibilities of Delusions in the Population Structure Analysis?, Sixty-First Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, Las Vegas, Nevada, 1992.

Bjelovučić Kopilović S., Influence of Passengers and Their Luggage to the Centre of Mass of the Passenger Cars, Strojarstvo 39(5), pp. 181-191, Zagreb, 1997.

Marušić Ž., Bjelovučić Kopilović S.: Criteria for Determining Car Stability and Manoevreability Important Characteristics, Suvremeni promet 19(5-6), pp. 449-453, Zagreb, rujan-prosinac 1999.

Bjelovučić Kopilović S., Marušić Ž., Critical Review on Design of some modern Buses, Proceedings of the 6th International Design Conference – Design 2000, pp. 611.-616., Dubrovnik, May 23-26, 2000.

Bjelovučić Kopilović, S., Jokić, T., AutoCAD in Virtual Simulating of Print on Packaging, Proceedings of the International Symposium "Printing on Packaging", pp. 225-232, Zagreb, May 26-27, 2001.

Bjelovučić Kopilović S., Kropar Vančina V., From Paper to Web and Viceversa Solutions for Educational Material, 29th International Research Conference of IARIGAI, Advances in Graphic Arts & Media Technology, pp. 84-104, Lucerne, Switzerland, September 2002.